Sociale Kaart Gouda Sociale Kaart Gouda
  • Opnieuw zoeken
  • Help
Sociale Kaart Gouda / wonen, welzijn en zorg
  • Organisatie
Onderwijsconsulenten (OC)
Lange Voorhout 9 2514 EA 'S-GRAVENHAGE, 070 312 28 87
Bezoekadres
Lange Voorhout 9
2514 EA 'S-GRAVENHAGE
Postadres
Lange Voorhout 9
2514 EA 'S-GRAVENHAGE
Telefoon
070 312 28 87
Website
E-mail
Contactpersoon
Dhr. M. de Haan (onderwijsconsulent)
06 362 014 39
  • Omschrijving

Veruit de meeste kinderen kunnen zonder grote problemen terecht in het regulier onderwijs.

Toch zijn er ook veel leerlingen die wél tegen obstakels aanlopen, bijvoorbeeld:
.de reguliere school weigert een geïndiceerde leerling te plaatsen
.de school schorst de leerling
.de school wil de leerling verwijderen
.ouders en school worden het niet eens over het handelingsplan

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen kostenloos te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan.

Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaats.

Onderwijsconsulenten kunnen ouders, leerlingen en scholen - ook in het speciaal onderwijs - helpen bij deze problematiek. Vanaf de oprichting van het netwerk in 2002 hebben de onderwijsconsulenten zo al duizenden ouders en hun kinderen advies, bemiddeli ng en ondersteuning geboden.

Op de website www.onderwijsconsulenten.nl  vindt u enkele voorbeelden van problematiek waarbij u een onderwijsconsulent kunt inschakelen. Neem altijd eerst met het bureau contact op. Kijk wel eerst even bij aanmeldcriteria of de voorwaarden voor aanmelding van toepassing zijn.
 

Kloppen deze gegevens niet? Vul het wijzigingsformulier in.