Sociale Kaart Gouda Sociale Kaart Gouda
  • Opnieuw zoeken
  • Help
Sociale Kaart Gouda / wonen, welzijn en zorg
  • Organisatie
Intermetzo Zonnehuizen - Logeerhuis de Logeerzolder
Jacob van Lennepplein 10 3705 SZ ZEIST, 030 252 01 27
Bezoekadres
Jacob van Lennepplein 10
3705 SZ ZEIST
Postadres
Jacob van Lennepplein 10
3705 SZ ZEIST
Telefoon 1
030 252 01 27
Telefoon 2
030 699 45 13
Website
E-mail
  • Omschrijving

Intermetzo Zonnehuizen is een landelijk werkende organisatie en helpt kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontplooien. Zonnehuizen werkt vanuit een antroposofische inspiratie. Dit betekent dat de organisatie uitgaat van de gezonde kant van het individu en dat ze zich richt op diens mogelijkheden, talenten en wensen. Op basis daarvan werkt Zonnehuizen aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan.

Logeerhuis De Logeerzolder is er voor kinderen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking. De kinderen die logeren zijn tussen de 4 en 18 jaar oud. Het logeerhuis biedt begeleiding, maar geen behandeling. Het dagprogramma is leuk en ontspannend en biedt zowel gezamenlijke als individuele activiteiten.