Sociale Kaart Gouda Sociale Kaart Gouda
  • Opnieuw zoeken
  • Help
Sociale Kaart Gouda / wonen, welzijn en zorg
  • Organisatie
Het Plein Zutphen - Werk-Inkomen-Participatie
Henri Dunantweg 1 3 7201 EV ZUTPHEN, 0575 59 57 00
Bezoekadres
Henri Dunantweg 1 3
7201 EV ZUTPHEN
Postadres
Postbus 9010
7200 GL ZUTPHEN
Telefoon
0575 59 57 00
Fax
0575 59 57 01
Website
E-mail
  • Omschrijving

Wat is Het Plein?

Het Plein is het verzamelpunt voor werk, inkomen en participatie als u in Zutphen of Lochem woont. Bent u op zoek naar werk of wilt u actief meedoen in de samenleving, u vindt wat u zoekt bij ons. Gevestigde en startende ondernemers bieden wij de juiste werknemers en adviseren wij bij ondernemersvraagstukken. Wij helpen jongeren verder bij het vinden van een baan, een opleiding of een werkleerbaan. Wij helpen inburgeraars hun inburgeringsexamen te behalen. Wie recht heeft op inkomensondersteuning, krijgt die van ons.

Samenwerkingsverbanden

Op Het Plein hebben drie partijen hun krachten gebundeld op het gebied van werk en inkomen: het UWV WERKbedrijf, de sociale dienst van de gemeente Zutphen en de sociale dienst van de gemeente Lochem.
Er is sprake van twee samenwerkingsverbanden.
De sociale diensten van gemeenten Zutphen en Lochem zijn één organisatie geworden, de Gemeenschappelijke regeling Het Plein.
UWV WERKbedrijf en gemeenten werken samen in het Werkplein Zutphen. Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Werkeloosheidswet (WW), Ziektewet, WAO/ WIA, Wajong en Toeslagenwet.
Door deze samenwerkingsverbanden willen we onze dienstverlening klantgerichter én effectiever maken. Voor al uw vragen over werk en inkomen kunt u op één plek terecht.

Gezamenlijke en exclusieve diensten van Het Plein

De Gemeenschappelijke regeling Het Plein voert voor alle inwoners van Zutphen en Lochem een gezamenlijk aantal wetten uit: Wet werk en bijstand, IOAW/Z, Besluit zelfstandigen, Wet investeren in jongeren, Wet inburgering en Wet kinderopvang.

Lochem

Een aantal diensten voert Het Plein alleen voor inwoners van Zutphen uit: bijzondere bijstand en minimaregelingen, schuldhulpverlening en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op deze terreinen heeft de gemeente Lochem haar eigen regelingen. Als inwoner van Lochem moet u daarvoor dus bij uw eigen gemeente zijn.