Sociale Kaart Gouda Sociale Kaart Gouda
  • Opnieuw zoeken
  • Help
Sociale Kaart Gouda / wonen, welzijn en zorg
  • Organisatie
Gemeente Enschede - Zorgloket Enschede
Molenstraat 50 7514 DK ENSCHEDE, 053 481 79 00
Bezoekadres
Molenstraat 50
7514 DK ENSCHEDE
Postadres
Molenstraat 50
7514 DK ENSCHEDE
Telefoon
053 481 79 00
Fax
053 481 75 37
Website
E-mail
  • Omschrijving

Een lokaal zorg- dan wel WMO-loket is een gemeentelijke voorziening die informatie, vraagverheldering, advies en bemiddeling biedt en mogelijk ook ondersteuning en toegang tot individuele voorzieningen op de terreinen van wonen, zorg en welzijn. Vanuit de klant geredeneerd is een lokaal loket een plek, dichtbij en goed toegankelijk, waarin een aantal functies wordt vervuld: - Vraagverduidelijking: het begrijpen van de situatie, wensen en problemen en mogelijkheden voor oplossingen benoemen. - Transparant aanbod: de klant krijgt een overzicht van het passende aanbod, voordelen, nadelen, voorwaarden, etc. - Het regelen van de toegang tot (WMO/AWBZ)voorzieningen, het helpen aanvragen, het verzamelen van gegevens en bemiddelen. - Het verstrekken van informatie en advies, maar vooral ook uitgebreide vraagverheldering en ondersteuning bij keuzes op diverse levensterreinen, b.v. wonen, welzijn, zorg, enz. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de betreffende gemeente.

Openingstijden zorgloket Enschede:

- maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

- donderdag van 09.00 - 14.00 uur

Telefonisch is het zorgloket elke werkdag van 09.00 - 17.00 uur te bereiken.

Kloppen deze gegevens niet? Vul het wijzigingsformulier in.