Sociale Kaart Gouda Sociale Kaart Gouda
  • Opnieuw zoeken
  • Help
Sociale Kaart Gouda / wonen, welzijn en zorg
  • Organisatie
"De Flintenhoeve" - Zorgboerderij
Flintenweg 2 9441 PC ORVELTE, 0593 32 22 35
Bezoekadres
Flintenweg 2
9441 PC ORVELTE
Postadres
Flintenweg 2
9441 PC ORVELTE
Telefoon
0593 32 22 35
Website
E-mail
Contactpersoon
Dhr. Albert Hilbrands (Zorgboer)
06 156 932 72
  • Omschrijving

De Flintenhoeve is een leer-werk-beleef-boerderij in Orvelte, bedoeld voor mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest of die er niet (meer) aan deel kunnen nemen.

Op de Flintenhoeve verzorgen we 40 ossen en kleinvee als kalveren, kippen, konijnen en geiten. Er is ook een paard. Er is een winkel waar bloemen en andere producten verkocht worden. Ook is er een boomgaard. Verder is er veel land dat we goed willen onderhouden. Ook binnen het dorp Orvelte ontwikkelen we onderhoudswerkzaamheden.

We zoeken hulpboeren (boerinnen) die het leuk vinden allerlei taken op een boerderij te doen. Het werken met dieren staat voorop. Natuurlijk is het ook mogelijk in de winkel te helpen of producten voor de winkel te maken. Binnen de Flintenhoeve bieden we dagopvang die aansluit bij de hulpvraag. Op onze boerderij hebben we een aantal kerntaken ontwikkeld. Hierdoor kunnen we hulpboeren en boerinnen meer of minder structuur in hun leven bieden. Afhankelijk van het aanbod kunnen we ook naschoolse opvang bieden. Per (werk)dag kunnen er 15 mensen aan de slag.

Door onze ervaring in verschillende werkvelden zijn we flexibel en kunnen we ons concentreren op verschillende begeleidingsvragen waarin we "samen in beweging" zijn. Wij volgen het ritme van de boerderijdieren en van de agrarische seizoenen en richten ons op het daaruit voortkomende werk. Onze gebouwen (echt Saksisch!) zijn rolstoeltoegankelijk. Het erf is geplaveid met Drentsche veldkeien.

Om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te kunnen waarborgen volgen wij het beleid van de stichting Zorgboerderijen Drenthe. (www.zorgboerderijendrenthe.nl) Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de contactpersoon.

De zorg kan gefinancierd worden met PGB en/of Zorg in Natura.