Sociale Kaart Gouda Sociale Kaart Gouda
  • Opnieuw zoeken
  • Help
Sociale Kaart Gouda / wonen, welzijn en zorg
  • Organisatie
Albeda College - Vlaardingen
Buys-Ballotlaan 25 3132 SC VLAARDINGEN, 010 445 53 33
Bezoekadres
Buys-Ballotlaan 25
3132 SC VLAARDINGEN
Postadres
Postbus 9451
3007 AL ROTTERDAM
Telefoon
010 445 53 33
Fax
010 434 79 60
Website
E-mail
  • Omschrijving

Het Albedacollege is een interconfessionele (vanuit de historie sociaal christelijke) scholengemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassseneducatie in Delft, Gouda en vooral de regio Zuid Holland Zuid. Zij biedt een breed scala aan opleidingen  waarin middelbaar beroepsonderwijs, educatie en bedrijfspraktijk zijn geïntegreerd. Daar onder valt ook de begeleiding en opleiding in het kader van reintegratie, inburgering en analfabetisme.

Als extra dienst heeft het Albedacollege heeft een eigen trajectbureau. Er werken onder andere trajectbegeleiders voor studie- en loopbaanvragen, schoolmaatschappelijk werkers, gedragstrainers en logopedisten.  Men begeleidt deelnemers met loopbaangesprekken en loopbaanoriëntatiecursussen.
Deelnemers die willen stoppen met hun opleiding, krijgen trajectbegeleiding en schoolmaatschappelijk werkers bieden sociaal-emotionele begeleiding. Daarnaast biedt men begeleiding bij de instroom van een drietal bijzondere groepen deelnemers:

Mensen met een handicap
jonge moeders
topsporters

In Vlaardingen zijn 2 locaties. Het opleidingenaanbod kan per locatie gevonden worden onder de knop 'alle opleidingen van deze locatie'